logoblog

Cari

 

Blog: Abi Muhas

Abi Muhas
  • Tinggal di Lombok Utara... Ilmu itu penting, tetapi mengamalkannya jauh lebih penting... masih belajar.
  • Anggota Sejak: 12 Mei, 2014
  • Artikel: 91
  • Komentar: 0
  • Wilayah: Tanjung, Lombok Utara

Kata Kata Bijak 16

KATA KATA BIJAK 16 “Ketika masalah datang, Allah tidak meminta kita memikirkan jalan keluar terlalu penat. Allah hanya meminta kita untuk SABAR ...


Kata Kata Bijak 15

  KATA-KATA BIJAK 15 “In anta lam tazro’ wa absorta haasidan nadimta alaat Tafriiti fii zamanil badri Waizaa kunta fii ni’matin faar’ahaa fainnal ma’aasyi ...


Kata Kata Bijak 14

  KATA-KATA BIJAK 14 “Biqodril kaddi tuktasabul ma’alii wa man tolabal ulaa sahirol layaalii Wa man tolabal ulaa min goiri kaddi adooal umro fii ...


Kata Kata Bijak 13

  KATA-KATA BIJAK 13 “Alaika BisSidqi fii kullil umuur Laa takzib faakbahu maa yuzrii bikal kazib Laa yakzibul mar’u ilaa min mahaanatihi aw Aadatis ...


Kata Kata Bijak 12

  KATA-KATA BIJAK 12 “Tawaado’ izaa maa nilta fiin Naasi rif’atan fainna rofiial koum man yatawaado’ Tawaado’ izaa maakaana qodruka Aaliyan fainnat Tidooal mar’I ...


Kata Kata Bijak 11

  KATA-KATA BIJAK 11 “Man lam yaduq dullat Taallumi Saa’atan tajarroa dullajahlin tuula hayaatihi Wa man faatahut Ta’liimu wakta syabaabihi fakabbir alaihi arba’an liwafaatihi Hayaatul ...


Kata Kata Bijak 10

                  KATA-KATA BIJAK 10 “Laa Tanzuronna Liaswaabin ala ahadin In rumta ta’rifahu fanzur ilal Adab Wamaal husnu fii wajhil fataa syarofan lahu...


Kata Kata Bijak 9

                KATA-KATA BIJAK 9 “Al aalimu Kabiirun wain Kaana hadasan waljaahilu shogiirun wain Kaana Syaikhon Ta’allam falaisal Mar’u Yuuladu Aaliman wa...


Kata Kata Bijak 8

KATA KATA BIJAK 8 “Awwalul godobi junuunun wa akhiruhu nadamun” Permulaan marah itu adalah kegilaan dan akhirnya adalah Penyesalan “Alabdu yudrobu bil asoo walhurru ...


Kata-Kata Bijak 7

KATA KATA BIJAK 7 “Laisa kullu maa yalma’u zahabaan” Bukan setiap yang mengkilat itu emas “Siirotul mar’I tunbi’u an sariirotihi” Gerak-gerik seseorang itu menunjukkan rahasianya “Kiimatul ...


 
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan